Ieder overlijden geeft

praktische problemen.

Wij staan u bij in de organisatie

na een sterfgeval.

 

Elk afscheid is pijnlijk, onverwacht, steeds te vroeg.

Toch roept een overlijden een aantal praktische vragen op.

U bent niet voorbereid? Wat staat er u te doen?
Wij willen u graag informeren en u het hele proces begeleiden.

U hebt nog andere vragen? Contacteer ons gerust en we zoeken voor u een oplossing.

Wie te verwittigen bij overlijden?
 • De huisarts: hij stelt het overlijden vast en vult de documenten, Model III C en Medisch attest, in.
 • Begrafenissen D’haene tel. 056 21 65 64.

Wij maken een afspraak om de begrafenis te regelen, bij u thuis of in onze burelen, zoals u het wenst.

Welke documenten hebben wij nodig?
 • Trouwboekje
 • identiteitskaart
 • rijbewijs
 • documenten door de dokter ingevuld

Indien de overledene overgebracht wordt naar ons funerarium:

 • kledij voor de overledene (liefst bovenkledij met lange mouwen)
 • eventueel het gebit.

Wij begeleiden u bij het vervullen van de formaliteiten en het organiseren van een waardig afscheid, volgens uw wensen, tot en met de dag van de begrafenis.

Wat kan nog door jullie worden geregeld?
 • regelen van alle formaliteiten en maken van de afspraken met gemeente, kerk, crematorium…
 • verzorgen van het drukwerk
 • aankondiging kranten
 • verzorgen van de dienst in kerk of crematorium of aula ….
 • begrafenis
 • crematie met bijzetting, verstrooiing of thuisbewaring
 • bloemen
 • zerken